5. TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ MONĚTNO-LOSINOVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁT VNITRA SSSR č. 84