KAJJERKAN

KAJJERKAN.

Ve vzpomínkách ukrajinských pamětníků také zkomoleně: Kachrakan.

Šlo o součást zřejmě nejprve NORILLAGU a později GORLAGU (oba viz); tábor se nacházel u uhelného dolu a zpočátku oficiálně bezejmenné hornické osady (od roku 1972 město) nedaleko řeky Kalargon na krajním severu východní Sibiře v oblasti věčného mrazu za severním polárním kruhem 18 km západně od Norilsku na hranicích dnešního Tajmyrského (Dolgansko-něneckého) autonomního okruhu v Krasnojarském kraji 1560 km severně od Krasnojarska 1. Vězni pracovali v dolech. V srpnu 1956 byl tábor zrušen.


  1. Nejprve byl v roce 1940 zřízen tábor a vězni zahájili stavba dolu a současně osady a až v roce 1945 byla zahájena těžba. Jménem Kajjerkan označovalo lokalitu zřejmě místní dolganské obyvatelstvo (kajjerkan znamená dolgansky „údolí smrti“ nebo „překážka“); oficiálně byla osada takto pojmenována teprve po zrušení tábora v roce 1958.