KADIJEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 144

KADIJEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 144 (rus. Kadijevskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 144 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 144).

Vznikl v roce 1945 na východě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) ve Vorošilovgradské oblasti (dnes Luganské oblast; ukr. Luganska oblast) v hornické obci Kadijevka (dnes město Stachanov) reorganizací z VOROŠILOVGRADSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 144 (viz). Byl určen pro zajaté Němce a společně s Německem bojující rumunské a maďarské vojáky a pro internované Poláky a příslušníky dalších národů; všichni pracovali pro Lidový komisariát uhelného průmyslu SSSR (rus. Narodnyj komissariat ugolnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. Narkomugol) v místním uhelném dole. V prvním roce byla v táboře vysoká úmrtnost: v lednu 1945 zemřelo 972 zajatců a internovaných a během prvních dvaceti dnů února dalších 187. V roce 1950 došlo opět k reorganizaci tentokrát na TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 144 (viz).