JUŽSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE

JUŽSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Južskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl NKVD SSSR dlja vojennoplennych).

Ve vzpomínkách některých polských pamětníků nazývaný: Juža nebo Talica.

Byl zřízen rozkazem z 19. září 1939 a měl být do 1. října 1939 připraven přijmout příslušníky polské armády po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 převezené do internace v Sovětském svazu 1. Nacházel se na severovýchodě evropské části Ruska v Ivanovské oblasti 78 km východně od města Ivanovo v Južském okresu v obci Talica v bývalé dětské pracovní kolonii Lidového komisariátu vnitra SSSR v prostorách zrušeného kláštera. Již v průběhu října 1943 v něm bylo soustředěno 11698 internovaných Poláků; z toho asi 600 důstojníků. V roce 1940 byla část internovaných pocházejících z území anektovaného Sovětským svazem propuštěna do svých domovů a internovaní z polských území okupovaných Německem byla předáni Němcům; důstojnící byli převedeni do KOZELSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz). V červenci 1941 bylo v táboře soustředěno 10000 internovaných Poláků evakuovaných po útoku Německa na Sovětský svaz ze zajateckých táborů na Kolském poloostrově; hned v následujícím měsíci bylo většině dovoleno vstoupit do zřizovaných polských jednotek bojujících po boku Sovětského svazu proti Německu. V následujícím roce byl tábor přeměněn na JUŽSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT (viz). Viz rovněž IVANOVO.


  1. Viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.