JUŽSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 165

JUŽSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 165 (rus. Južskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 165 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 165).

Byl zřízen rozkazem z 1. 3. 1943 reorganizací z JUŽSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT (viz) dislokovaného na severovýchodě evropské části Ruska v Ivanovské oblasti 78 km východně od města Ivanovo v Južském okresu v lokalitě obce Talica. V dochovaných dokumentech je uveden rovněž v příloze k rozkazu Lidového komisariátu vnitra SSSR z 9.-11. 4. 1943 obsahující seznam rozšiřovaných nebo nově zřizovaných táborů se zabezpečením stavební činnosti Lidovým komisariátem vnitra SSSR 1; do 15. července 1943 měl rozšířit dosavadní kapacitu 6500 zajatců a internovaných na 8000. Kontingent tvořili především zajatí němečtí vojáci a příslušníci dalších armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu; později přibyli internovaní Poláci. Všichni pracovali na těžbě dřeva a dobývání rašeliny 2. Tábor je rovněž zmíněn ještě ve výkazech z 10. 4. 1946 3. Viz rovněž IVANOVO.


  1. Seznam táborů Lidového komisariátu vnitra pro válečné zajatce a zvláštní kontingent, které mají být rozšířeny nebo nově v roce 1943 zřízeny se zabezpečením stavební činnosti Lidovým komisariátem vnitra SSSR (rus. Perečeň lagerej NKVD dlja soděržanija vojennoplennych i speckontingenta, podležaščich rasšireniju ili organizaciji vnov v 1943 g., s proizvodstvom stroitělnych rabot NKVD SSSR). 

  2. Na dnešním území Južského okresu se nalézá přes 50 jezer a více než 100 rašelinišť. 

  3. I v roce 2005 byly v obci Talica rozmístěny čtyři Nápravních kolonie Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF); na čtyři tisíce vězňů připadá pouze 2000 obyvatel a z těch navíc jedna třetina je zaměstnána na správě kolonií. Jedna z kolonií je určena pro odsouzené s otevřenou tuberkulózou.