JUŽLAG

JUŽLAG (zkr. z rus. Južnyj ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Jižní nápravněpracovní tábor).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Južnyj.

Zřízen: 22. 5. 1938 společně s dalšími pěti tábory v souvislosti s vytvořením Železniční stavební správy Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR na Dálném východě (rus. Železnodorožnoje stroitělnoje upravlenije Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR na Dalněm Vostoke nebo zkr. ŽDSU na DV).

Zrušen: 26. 4. 1943 po dokončení stavby železniční tratě Tajšet─Bratsk a místo něj byl zřízen TAJŠETLAG (viz).

Byl podřízen: do 31. 8. 1939 Železniční stavební správě Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR na Dálném východě (rus. Železnodorožnoje stroitělnoje upravlenije Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR na Dalněm Vostoke nebo zkr. ŽDSU na DV); potom Správě železničního stavitelství na Dálném východě Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije železnodorožnogo stroitělstva na Dalněm Vostoke Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UŽDS na DV) 1 a od 4. 1. 1940 řízen Hlavní správou táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GU[L]ŽDS NKVD SSSR).

Nacházel se: ve východní Sibiři na jihu Irkutské oblasti v Burjat-Mongolské autonomní sovětské socialistické republice (od roku 1958 Burjatská autonomní sovětská socialistická republika a dnes Burjatská republika [rus. Respublika Burjatija; bur. Burjaadaj Respublika] v rámci Ruské federace).

Správa sídlila: zpočátku v městě Ulan-Ude a potom na Východosibiřské železnici stanice Zaudinskaja; později v Irkutské oblasti v železniční zastávce Tajšet (dnes město).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1938 39772; 1. 1. 1940 24076; 1. 7. 1940 12834; 1. 1. 1941 7430; 1. 7. 1941 12558; 1. 1. 1942 9753; 1. 4. 1942 7612 2; 1. 1. 1943 10558; 21. 4. 1943 8545 3.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba 247 km dlouhé železniční tratě Zaudinskaja─Nauški na hranicích s Mongolskem (Ulan-Ude─Nauški); stavba Bajkalsko-amurské magistrály (BAM) v 200 km dlouhém úseku Tajšet─Bratsk 4; zabezpečování inertních materiálů pro zvláštní stavby Hlavní správy táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GU[L]ŽDS NKVD SSSR); výroba těl protitankových a protipěchotních min; těžba dřeva; zemědělské práce; zhotovování drobného spotřebního zboží; bytová výstavba.


  1. Šlo o stejné hlavní správy – jen jejich pojmenování se změnilo. 

  2. Z toho 204 žen. 

    3940 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  3. Z toho 204 nezletilých (rus. něsověršennoletnij). 

  4. Stavba byla však vzdálena od správy táborového komplexu přes 700 km a práci zřejmě prováděli vězni z některé blíž rozmístěného tábora.