JUZLAG

JUZLAG (zkr. z rus. Jugo-Zapadnyj ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Dalstroja neboli čes. Jihozápadní nápravněpracovní tábor Dalstroje).

Další oficiálně používaná označení: Jugo-Zapadnoje lagernoje otdělenije (LO); Jugo-Zapadnoje lagernoje otdělenije Glavnogo upravlenija Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej (LO USVITLa).

Zřízen: 20. 9. 1949 1.

Zrušen: patrně mezi 1. 1. 1954 a 17. 3. 1955.

Byl podřízen: v letech 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 2 a v letech 1953─1954 Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: v povodí řeky Kolymy v Kolymských horách v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Magadanské oblasti.

Správa sídlila: v obci Nižnij Sejmčan.

Oficiálně udávané počty vězňů: 22. 5. 1951 5238; 1. 9. 1951 5046; 16. 6. 1952 5694 3; 1. 8. 1953 2247.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na dole 3. pětiletky; těžba cínu v dole Verchně Sejmčanskij; rozšíření úpravny rud na dole Dněprovskij; těžba zlata na nalezišti Orojek; geologické mapování území Jihozápadní báňské správy; průzkum ložisek Laza, Čapajeva, 3. pětiletky, Suksukan a Dněprovskij (včetně hlubinných prací); výstavba Dněprovské ústřední elektrárny; stavba elektrického vedení vysokého napětí Dněprovskij─Cheta; stavba silnice od 286 km Kolymské trasy k Dněprovskému kombinátu; těžba cínu na dole Suksukan; stavba dolu a úpravny rud závodu Kaňon; těžba kobaltu a stavba žíhacího a tavícího provozu pro úprav kobaltových koncentrátů ve Verchně-Sejmčanském kombinátu; práce v závodech na úpravu olověné rudy č. 2 a 3 na Lazově dole a č.8 na dole Dněprovskij; těžba na ložisku Cheta; práce v oblastech geologického průzkumu v povodí Čagydanu a Balygyčanu 4; těžba a zpracování dřeva; práce při senoseči; zajišťování provozu traktorového parku.


  1. V následující letech několikrát prošel reorganizací nejprve z táborového oddělení na nápravněpracovní tábor a potom naopak z nápravněpracovního tábora znovu na táborové oddělení. 

  2. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  3. Z toho 1112 žen. 

    1167 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  4. Pravý přítok Kolymy řeka Balygyčan je dlouhá 400 km; od října do května zamrzá.