JURGSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 526

JURGSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 526 (rus. Jurginskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 526 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 526).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Jurga.

V dochovaných dokumentech je poprvé uváděn na jaře 1945. Nacházel se na jihozápadní Sibiři v severozápadní části Kemerovské oblasti osmdsát kilometrů od Kemerova v lokalitě osady Jurga. Kontingent tvořili zajatí Němci a maďarští a rumunští vojáci bojující po boku Německa proti Sovětskému svazu a internovaní Poláci a Slováci; v Jurze byla umístěna tři táborová oddělení a další oddělení byla v železniční stanici Tajga a jiných okolních lokalitách. Zajatci a internovaní pracovali na obnově válkou zničeného místního strojírenského průmyslu a 2300 zajatců a internovaných bylo nasazeno v jurgském závodě č. 75 Lidového komisariátu pro vyzbrojení SSSR (rus.Narodnyj komissariat vooruženija SSSR nebo zkr. NKV SSSR); část pracovala v zemědělství. Informace „o výsledcích kontroly zajateckých táborů v řadě oblastí SSSR v lednu až únoru 1946“ z 15. 3. 1946 1 konstatovala hrubé závady v organizaci tábora, chybějící zateplení baráků před zimou a nedostatek potravin. Zřejmě vzápětí byl tábor reorganizován na ANŽERO-SUDŽENSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 526 (viz). Viz rovněž KEMEROVOLAG.


  1. Rus. O rezultatach obsledovanija lagerej dlja vojennoplennych v rjadě oblastěj SSSR v janvare-fevrale 1946 g.. 

    Podle kontrolorů bylo z 30000 válečných zajatců a internovaných ve třech táborových komplexech rozmístěných v Kemerovském kraji (kromě Kemerovského tábora Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 503 ještě v Prokopjevském táboru Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 525 a v Jurgském táboru Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 526) pouze 52 procent práceschopných. Pro zabezpečení stanovených stravovacích norem ve IV. čtvrtletí roku 1945 chybělo bez náhrady všem táborům 48621 kg ryb, 23191 kg chleba, 53977 kg zeleniny, 11165 kg cukru, 6635 kg tuků a 4603 kg masa.