JURGA

JURGA.

Názvem této počátkem třicátých let původně zvláštní osady (rus. specialnyj posjolok nebo zkr. specposjolok) nucených přesídlenců a bývalých vězňů SIBLAGU (viz), kterým bylo přikázáno po propuštění žít v stanoveném okruhu kolem tábora, nazývají pamětníci skupinu táborů v jihozápadní Sibiři na severozápadě Kemerovské oblasti osmdesát kilometrů od Kemerova nedaleko hranice s Novosibirskou oblastí 1. Především šlo o rozřaďovací (tranzitní) středisko a další tábory SIBLAGU a po druhé světové válce o tři táborová oddělení JURGSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH VNITRA SSSR č. 526 (viz). Podle pamětníků byly koncem třicátých ve zdejší lokalitě prováděny masové popravy politických vězňů 2.


  1. Zpočátku osadu tvořily zemljanky zbudované kolem říčky Burlačichy. 

    O zvláštních osadách viz Lokčimlag pozn. 3 a Narymlag pozn. 1.

  2. Od roku 1949 je Jurga městem.